Platforma

Main view
Foto: Eliška Vojtková

PLATFORMA - INSTALACE PRO ARS ELECTRONICA 2020

Místo: Praha, Česká Republika
Typ: Realizace
Plocha:

7 m2

Tým: Shota Tsikoliya, David Kovařík, Ateliér Architektura III UMPRUM
Spolupráce: Adam Varga, Dan Sviták

 

 

 

 

 

 

Krize posledních měsíců nás nutí přehodnocovat témata, která jsme až donedávna brali jako uzavřená. Jedním z nich je i představa veřejného prostoru jako otevřené platformy pro setkávání lidí a výměnu myšlenek, prostoru bez hranic, který je náhle konfrontován s bezpečnostními pravidly. Stejně jako byly těmito riziky nejprve zasaženy veřejné prostory letišť a později společenské veřejné akce, je bezpečnostními pravidly nyní zasažen samotný veřejný prostor obecně. Instalace Platforma se zabývá testováním hranic veřejného prostoru.

Na šesti a půl metrech čtverečných je vytvořena platforma, veřejný prostor setkávání a distance. Na příkladu barokních zahrad tvoří vzory a textury, které by měly stimulovat a manipulovat veřejnost vzhledem k novým nárokům na veřejný prostor. Dokážou tyto textury veřejného prostoru splnit nové nároky? Celý projekt je pojat jako experiment. Cílený sběr dat je vyhodnocován a zpracováván jako samostatná případová studie rolí textur ve veřejném prostoru.

 

 

Platforma
Foto: Shota Tsikoliya
Platforma
Foto: Shota Tsikoliya