Re-design atria hotelu Marriott

Collarch Interior Marriott
Re-design atria hotelu Marriott, Vizualizace: Protomax

 

Re-design atria hotelu Marriott

 

Místo: Praha-Ruzyně, CZ
Typ: re-design, 3.místo ve vyzvané architektonické soutěži
Velikost: HPP 510 m2
Klient: CTP Invest spol. s.r.o.
Tým: COLLARCH - Ondřej Janků, Veronika Kommová, Shota Tsikoliya

 

Velkorysé atrium hotelu bylo původně koncipováno jako vnitřní prostor se vzrostlou zelení. Kromě stromů, keřů a dalších rostlin ho tvořily také liány okolo vysokých betonových sloupů. Z důvodu nákladné a komplikované údržby byly liány odstraněny a zeleň se omezila na drobnější výsadbu před okny hotelových pokojů a na ploše po stranách průchodu od výtahu do fitness. V porovnání se vzrostlými liánami však prostor atria působí prázdně a nemá jasné využití.

Prostor atria je zajímavý svou velkorysostí, vysoké betonové sloupy nesou zastřešení tvořené šedovými světlíky přinášejícími do atria dostatek denního světla. V návrhu proto využíváme výšky prostoru, abychom podtrhli jeho výjimečnost. Zároveň scelujeme střední část tak, abychom vytvořili pobytový prostor. Pro zachování soukromí hotelových pokojů necháváme podél fasád pásy zeleně. K tomu přidáváme dlouhé “závěsy”, které pohledově oddělují střední společnou část od soukromí hotelových pokojů.

 

Collarch Interior Marriott
Re-design atria hotelu Marriott, Vizualizace: Protomax

 

Collarch Interior Marriott
Re-design atria hotelu Marriott, Vizualizace: Protomax

 

Collarch Interior Marriott
Re-design atria hotelu Marriott, Vizualizace: Protomax

 

Hlavním prvkem návrhu je dřevěná paluba, která sceluje jinak dosti členitý a těžko využitelný prostor atria. Vytváří rovnou, jasně definovanou plochu pro variabilní využití. Paluba je položena nad existující konstrukce a eliminuje tak nutnost stavebních zásahů do stávající stavby na minimum. Návrh zachovává světlík do spodních podlaží. V místech světlíku je paluba opatřena pochozím sklem.

Obvod paluby je opatřen zábradlím, které je v podobném stylu jako existující zábradlí v atriu. Nový návrh tak lépe zapadne do svého okolí. Směrem od výtahů i od fittness je platforma přístupná pohodlnými dřevěnými schody. Variantně lze uvažovat i o bezbariérovém přístupu. Rampu s dostatečným sklonem a podestou lze umístit na přístupovou cestu od výtahů. Bylo by však nutné opatřit ji dodatečným zábradlím.

 

Zeleň

Zeleň v prostoru paluby je značně zredukována a umístěna do objemných květináčů. Ty využívají zvýšené úrovně paluby nad stávající konstrukcí atria a jsou částečně skryty v prostoru, který mezi existující podlahou a novou palubou vziká. Tento prostor lze také efektivně využít pro rozvod závlahy a odtoku přebytečné vody z květináčů.

K zajištění dostatečného objemu substrátu pro zvolenou zeleň jsou květináče “vytaženy” i nad povrch paluby do výšky ca. 45cm a dále opatřeny lemem, který lze využít k sezení. V pásech podél fasády pokojů je volena nízká vegetace, která nestíní okna do atria v nižších patrech.

Listy vybraných stromů a rostlin jsou celoročně zbarvené do červené. Začleňují se do barevné palety prvků na dřevěném podiu.

Mobiliář

Kromě květináčů je vše na palubě mobiliář, jehož rozvržení lze různě měnit. Mobiliáři dominují dva baldachýny určené pro speciální program. Pro ilustraci jsme pod baldachýny umístili mobilní kavárnu, čítárnu a malý bar. Ty mohou být v provozu ve zvolenou denní dobu nebo využity pro nárazové akce. Případné zasíťování zařízení baldachýnů lze snadno vést prostorem mezi palubou a stávající konstrukcí atria.

Pohodlná křesla, polstrované stoličky, nízké kavárenské stolky, ale také houpačky a hamaky nabízejí různorodé způsoby odpočinku a relaxace. Prostor paluby lze také doplnit o výstavní panely vhodné pro výstavy tématických fotografií a jiných plošných uměleckých děl.

Mobiliář, včetně vegetace je zcelen jednotnou barvou, záměrně kontrastující se zbytkem atria. Navozuje tak exkluzivitu a speciální atmosféru. Přináší nový zážitek do interiéru hotelu.

 

Osvětlení

Zavěšená skleněná nebo akrylátová svítidla jsou rozmístěna v různých pozicích a výškách nad palubou atria. Tvoří jakýsi světelný mrak. Měkké, příjemné světlo vycházející z probarvených skel umožňuje relaxační atmosféru paluby.

Řetízkové závěsy

Řetízkové měděné závěsy jasně vymezují plochu paluby od klidné zóny mezi atriem a pokoji. Zároveň zachovávají transparentnost a vizuální kontakt mezi jednotlivými částmi atria. Měd barví prostor paluby do jemných teplých odstínů. Příchod na palubu ze směru od výtahů je zvýrazněn symbolickým, uvítacím gestem - odhrnutými řetízkovými závěsy, bránou do atria.

 

COLLARCH Marriott